ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ВП «РІВНЕНСЬКА АЕС» ПРО УСВІДОМЛЕННЯ РОЛІ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ

Керівництво ВП «Рівненська АЕС» усвідомлює, що персонал є ключовим чинником в забезпеченні безпеки АЕС і даною заявою зобов’язується створити таку атмосферу довіри, за якої працівники АЕС мають всі мотиви для відкритого обміну інформацією про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли привести до помилки.

Керівництво ВП РАЕС приймає наступні базові принципи поведінки та діяльності людини:

 • людині властиво помилятися: навіть досвідчений і висококваліфікований фахівець може допустити помилку;
 • ситуації, які провокують помилки – передбачувані, керовані та можуть бути попереджені;
 • поведінка людини під час трудової діяльності значною мірою залежить від організаційних процесів (планування і контроль робіт, відбір та навчання персоналу, розслідування подій) та організаційної культури (цінності, переконання персоналу, взаємовідносини);
 • люди досягають високого рівня ефективності в своїй діяльності, спираючись, головним чином, на схвалення і підтримку, які вони отримують від керівників, колег і підлеглих;
 • інцидентів можна уникнути, якщо зрозуміти причини, через які людина допускає помилки, а також, використовуючи досвід, отриманий з минулих подій.

Політика керівництва щодо помилок персоналу будується на принципах:

 • визнання: персонал усвідомлює важливість відкритості та неприховування помилок, упущень, недоліків, небезпечних ситуацій;
 • непокарання: персонал не повинен бути покараний у відповідь на надання ним повідомлення про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли привести до помилки;
 • конфіденційності: забезпечення повної конфіденційності або анонімності особи, що надає повідомлення;
 • незалежності: розмежування структур, які збирають та аналізують отримані повідомлення, та структур, які уповноважені порушувати дисциплінарні справи та накладати стягнення;
 • фаховості: повідомлення аналізуються спеціалістами, які мають відповідні знання та досвід для дослідження основних системних причин помилки;
 • своєчасності: повідомлення аналізуються швидко, рекомендації розповсюджуються миттєво;
 • системної орієнтованості: рекомендації спрямовані на системні питання, а не на індивідів;
 • реагування: ті, хто отримують повідомлення, здатні довести рекомендації до всіх зацікавлених сторін.

Реалізація політики щодо помилок персоналу направлена на наступні цілі:

 • запобігання суттєвим порушенням, відмовам та пошкодженням устаткування;
 • мінімізація кількості подій з наслідками завдяки здобутим знанням з попередніх подій;
 • заохочення участі персоналу на всіх рівнях АЕС у виявленні проблем безпеки та постійному покращенні;
 • здобуття знань та навчання на помилкових діях, подіях низького рівня або передаварійних ситуаціях;
 • сприяння проведенню розслідувань з метою визначення істинних недоліків.

Досягнення поставлених цілей ми здійснюємо шляхом:

 • роз’яснювальної роботи керівників щодо важливості відкритості та неприховування помилок, упущень, недоліків, небезпечних ситуацій;
 • дотримання керівниками принципу непокарання персоналу у відповідь на надання ним повідомлення про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли привести до помилки;
 • проведення своєчасного аналізу отриманої від працівників інформації про ненавмисну помилку чи недоліки та прийняття заходів для їх попередження в майбутньому;
 • проведення розслідувань інцидентів з метою виявлення істинних причин помилкових дій персоналу чи відмов обладнання, а не пошуку винних;
 • заохочення керівниками поведінки персоналу, спрямованої на виявлення невідповідностей та надання пропозицій щодо запобігання інцидентам та вдосконалення роботи;
 • демонстрація власним прикладом та формування керівниками атмосфери небайдужості, відкритості та довіри, взаємної підтримки та розуміння спільної мети.

Виробничі показники
за минулу добу

Електрична потужність (середньодобова), МВт
Виробіток електроенергії, млн кВт год
Відпуск електроенергії, млн кВт год
З початку експлуатації, млрд кВт год

З турботою про чисте довкілля

За добу відвернений викид СО2, еквівалентний спаленню:
coal

Вагонів вугілля

автоцистерн бензину

Автоцистерн бензину

Природного газу

Природного газу

запобігли викиду СО2
- за добу, тис. тонн
- за весь час експлуатації, млн тонн

СТАНОМ НА
--.--.---- --:--:--

Пром. майданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г
Температура повітря °С
Вітер
Швидкість вітру м/с
Вологість %
Атмосферний тиск мм рт.ст
Тип погоди

Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter


Показники <div class='headline_ua'>Останні додані матеріали</div> Анонси подій