• Новини
  • 06 січня 2022, 13:12
  • 1422

Хімічний склад вод річки Стир – в нормі

За результатами аналізів еколого-хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС у грудні хімічний склад вод річки Стир в регіоні розташування електростанції відповідав екологічним нормам.

Середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 31 грудня 2021 року становили:

Показник

Факт

Допустимі концентрації

Водневий показник (рН), од. рН

8,483

6,5 ÷ 9,0

Нафтопродукти, мг/дм3

0,028

≤ 0,104

Сульфати, мг/дм3

74,590

≤ 418,48

Завислі речовини, мг/дм3

9,710

≤ 14,88

Кисень розчинений (О2), мг/дм3

10,700

≥ 4,0

У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для Рівненської АЕС Державним агентством водних ресурсів України в «Дозволі на спеціальне водокористування №53/РВ/49д-20».

Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду, за контрольованим хіміко-фізичним складом та концентраціями залишається незмінною.

Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика електростанції не приводять до погіршення екологічного стану р. Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

У роботі енергоблоки
Вироблено електроенергії
доба млн кВт*год
місяць млн кВт*год
рік млрд кВт*год
весь час
експлуатації
млрд кВт*год
ЗА ДОБУ ВІДВЕРНЕНИЙ ВИКИД СО₂, еквівалентний спаленню
нафти тис. тонн
або
вугілля тис. тонн
або
газу тис. тонн
За весь час експлуатації ЗАПОБІГЛИ ВИКИДУ СО₂
млн тонн
Метеорологічний стан
температура °C
швидкість вітру м/с
вологість %
Радіаційний стан
Проммайданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г