ЕНЕРГОБЛОК №5

Крок в майбутнє

Атомні енергоблоки – це безпечне виробництво чистої (низьковуглецевої) та доступної електроенергії, що, як і відновлювані джерела енергії, сприяє покращенню екологічної ситуації в країні та світі. Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» будівництво заміщуючих потужностей енергоблоків на діючих АЕС є одним із завдань розвитку атомної енергетики та забезпечення енергетичної безпеки держави.

Починаючи з 2030 по 2040 роки, генерація на вітчизняних АЕС скоротиться з 13,9 ГВт до 3 ГВт через виведення з експлуатації діючих енергоблоків. Будівництво на Рівненській АЕС нового енергоблоку Р5 (Рівне-5) обумовлено необхідністю заміщення потужностей енергоблоків №1 та №2, термін продовження експлуатації яких завершується у 2030-2031 роках відповідно. Рівненська АЕС ще від самого початку планувалася шестиблочною. Для цього є усі необхідні умови: географічне розташування, у тому числі близькість до кордонів ЄС, соціально-економічні передумови, низька сейсмоактивність регіону, його інвестиційна привабливість та розвинена інфраструктура. Новий енергоблок дозволить залучити інвестиції в дотаційні регіони, забезпечити розвиток промисловості.

У 2018 році розроблена та затверджена дорожня карта будівництва енергоблоку №5 з визначенням основних кроків та термінів виконання робіт, відповідно до якої в тому ж році Рівненська АЕС розпочала виконання передпроєктних робіт. Вже проведено: розрахунок водогосподарського балансу по річці Стир, аналіз існуючого та перспективного використання водних ресурсів району розміщення АЕС, обстеження та оцінку технічного стану насосної додаткової води, аналіз існуючої інфраструктури РАЕС для заміщуючого енергоблоку, аналіз існуючих міжсистемних зв’язків Західного регіону ОЕС України з метою визначення оптимальної схеми підключення до енергосистеми, передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблоку. Київським науково-дослідним та проєктно-конструкторським інститутом «Енергопроект» надано рекомендації щодо вибору типу енергоблоку за методикою МАГАТЕ.

У травні 2021 року «Дорожня карта будівництва заміщуючого енергоблоку №5 Рівненської АЕС» переглянута та оновлена. Термін введення енергоблоку в експлуатацію – грудень 2030 року.

Павло Павлишин

«Продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 РАЕС дозволило зберегти загальну генерацію атомної електроенергії країни до 2037 року. Але для заміщення потужностей, що виводитимуться, необхідно вже сьогодні вирішувати питання будівництва нових енергоблоків. Це стане однією зі складових енергетичної стабільності держави»

Сергій Куроєдов

«Шлях до «першого кілочка» дуже довгий, але поки ми не зробимо малих кроків, ми не розпочнемо великі. Усі об’єкти завжди спочатку створюються на папері, а до цього – народжуються в головах та серцях людей. Будівництво Р5 нерозривно пов’язане з розвитком соціальної інфраструктури та життям міста-супутника РАЕС. Тож, створюючи нові об’єкти, ми створюємо наше майбутнє»

У роботі енергоблоки
Вироблено електроенергії
доба млн кВт*год
місяць млн кВт*год
рік млрд кВт*год
весь час
експлуатації
млрд кВт*год
ЗА ДОБУ ВІДВЕРНЕНИЙ ВИКИД СО₂, еквівалентний спаленню
нафти тис. тонн
або
вугілля тис. тонн
або
газу тис. тонн
За весь час експлуатації ЗАПОБІГЛИ ВИКИДУ СО₂
млн тонн
Метеорологічний стан
температура °C
швидкість вітру м/с
вологість %
Радіаційний стан
Проммайданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г