Культура безпеки

Безпека атомних станцій є пріоритетною та невід'ємною складовою частиною виробництва і показником його ефективності. Психологія безпеки є ключовим елементом культури безпеки. А культура безпеки, у свою чергу, є фундаментальною складовою безпеки.

Поняття "Культура безпеки" у атомної галузі уперше сформульоване МАГАТЕ в 1986 р. в процесі аналізу причин Чорнобильської аварії. Поняття культура безпеки є набором правил та особливостей діяльності організації і поведінки персоналу, який встановлює вищим пріоритетом особисту відповідальність і увагу проблемам безпеки АЕС.

Таким чином, Рівненська АЕС бере на себе всю повноту відповідальності за безпеку експлуатації енергоблоків ВП РАЕС на всіх етапах її життєвого циклу, зокрема при експлуатації енергоблоків дотримується принципів Культури безпеки шляхом створення атмосфери прихильності працівників цілям безпеки, їхньої особистої відповідальності і дотримання кожним/ними принципів Культури безпеки.

Розвиток культури безпеки структурований трьома рівнями:

  • Технічна політика щодо безпеки;
  • Відповідальність і обов'язки керівництва;
  • Персональна відповідальність і обов'язок кожного працівника.

З 2010 року на ВП «Рівненська АЕС» діє Рада з культури безпеки, основною метою діяльності якої є визначення стратегії, планування, контроль та координація дій, направлених на розвиток культури безпеки ВП РАЕС. До складу Ради входять генеральний директор, головний інженер та їхні заступники.

У роботі енергоблоки
Вироблено електроенергії
доба млн кВт*год
місяць млн кВт*год
рік млрд кВт*год
весь час
експлуатації
млрд кВт*год
ЗА ДОБУ ВІДВЕРНЕНИЙ ВИКИД СО₂, еквівалентний спаленню
нафти тис. тонн
або
вугілля тис. тонн
або
газу тис. тонн
За весь час експлуатації ЗАПОБІГЛИ ВИКИДУ СО₂
млн тонн
Метеорологічний стан
температура °C
швидкість вітру м/с
вологість %
Радіаційний стан
Проммайданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г