Соціально-трудові гарантії працівників РАЕС передбачені Колективним договором між роботодавцем та профспілковим органом, що представляє інтереси трудового колективу.

Соціальний пакет складається із заходів, спрямованих на
збереження здоров'я
 • проведення щорічних періодичних профілактичних медичних оглядів;
 • направлення на обстеження (лікування) у спеціалізовані медичні заклади області;
 • забезпечення лікування та оздоровлення з наданням пільгових умов придбання путівок.
та
надання матеріальної допомоги
 • на утримання дитини з інвалідністю;
 • дітям, в яких померли батьки (один з батьків);
 • на поховання;
 • при народженні дитини;
 • по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (за наявності медичного висновку шестирічного) віку;
 • малозабезпеченій родині;
 • на лікування;
 • для укладення договору добровільного медичного страхування;
 • одноразова грошова виплата при виході на пенсію;
 • безвідсоткова позика на оплату діагностичних, лабораторних досліджень та лікування працівників ВП «Рівненська АЕС» та членів їх сімей (подружжя, дітей).

Питання покращення житлових умов рівненських атомників вирішується двома шляхами: надання житла у безоплатне користування працівникам або надання довгострокових безвідсоткових цільових позик для придбання житла.

Впродовж 2021 року покращили свої житлові умови 13 сімей працівників РАЕС, 12 з яких отримали безвідсоткові цільові позики для придбання квартир на вторинному ринку та 1 сім'я отримала житло в безоплатне користування із вивільненого фонду.

Навчально-тренувальний центр – це спеціалізований структурний підрозділ РАЕС, який здійснює організацію та проведення професійного навчання персоналу з метою підвищення професійних якостей робітників, формування навичок безпечної і надійної експлуатації АЕС, дотримання принципів культури безпеки. Важливою частиною роботи НТЦ є підготовка та підтримання кваліфікації ліцензованого персоналу.

НТЦ оснащено двома повномасштабними тренажерами ПМТ-440 (енергоблок-прототип №2) та ПМТ-1000 (енергоблок-прототип № 3) Підготовка на повномасштабних тренажерах дозволяє поставити навчання оперативного персоналу БЩК на рівень, який відповідає сучасним світовим стандартам.

З 2019 року введено новий напрям підготовки персоналу – функціональне підтримання кваліфікації. Метою цього виду підготовки є підтримання та відновлення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил персоналу АЕС для успішного виконання професійних обов’язків, збереження професійного довголіття, запобігання професійному вигоранню та формування культури здорового способу життя. Функціональне підтримання кваліфікації персоналу проводиться з використанням здоров’язбережувальних технологій відповідно до розроблених індивідуальних програм.

Медичне обслуговування, якісну реабілітацію, рекреацію, профілактичне лікування працівників електростанції без відриву від виробництва й ветеранів підприємства безкоштовно та у відповідності до призначення лікарів закладу впродовж року здійснює санаторій-профілакторій РАЕС. Щорічно 1400 осіб отримують профілактичне лікування та медичну реабілітацію, спрямовану на відновлення здоров’я та працездатність працівника. На сьогоднішній день у закладі використовується більше 100 різноманітних фізіотерапевтичних апаратів, пристроїв, тренажерів. А кваліфікований й досвідчений персонал проводить ефективний комплекс реабілітаційних та оздоровчих заходів. Заклад функціонує за безперервним графіком 14 заїздів на рік. Тривалість заїзду 17 робочих днів.

З 1 листопада 2021 року в ДП «НАЕК «Енергоатом» розпочинається кампанія з добровільного медичного страхування персоналу ВП «Рівненська АЕС». Відповідно до спільного рішення ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» від 07.10.2021 року № 2390, ухвалено рішення виділити матеріальну допомогу працівникам Компанії для укладання договорів добровільного медичного страхування. Право на отримання матеріальної допомоги мають працівники, які працюють на умовах трудового договору та укладають договори ДМС.

Матеріальна допомога надається у розмірі річного страхового внеску за вибраною працівником програмою страхування, але не більше 9000 гривень на рік. Бухгалтерією ВП РАЕС здійснюється нарахування та виплата матеріальної допомоги шляхом перерахування коштів на рахунок страхових компаній. Податки та збори із суми наданої матеріальної допомоги відшкодовуються за рахунок коштів працівника.

Перелік страхових компаній, гарантом зобов’язань яких виступає ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»:
ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА»
ПрАТ «Страхова група «ТАС»

Працівники також мають можливість самостійно укласти договори з добровільного медичного страхування із страховими компаніями, які зареєстровані в Україні, але не входять до рекомендованих ППО.

У роботі енергоблоки
Вироблено електроенергії
доба млн кВт*год
місяць млн кВт*год
рік млрд кВт*год
весь час
експлуатації
млрд кВт*год
ЗА ДОБУ ВІДВЕРНЕНИЙ ВИКИД СО₂, еквівалентний спаленню
нафти тис. тонн
або
вугілля тис. тонн
або
газу тис. тонн
За весь час експлуатації ЗАПОБІГЛИ ВИКИДУ СО₂
млн тонн
Метеорологічний стан
температура °C
швидкість вітру м/с
вологість %
Радіаційний стан
Проммайданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г