АВАРІЙНЕ РЕАГУВАННЯ

Система аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС»

Головне завдання Рівненської атомної електростанції (ВП РАЕС) – безпечне і стабільне виробництво електричної та теплової енергії. У процесі своєї діяльності ВП РАЕС понад усе ставить безпеку людини та збереження довкілля.

Керівництво спільно з персоналом Рівненської атомної електростанції докладають зусиль для створення умов, що запобігають порушенням нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій шляхом поліпшення технічних характеристик систем і обладнання, впровадження нової техніки і технологій, проведення модернізації і реконструкції обладнання і систем, підготовки і навчання персоналу.

Система аварійного реагування ВП РАЕС є взаємозв'язаним комплексом людських і технічних ресурсів, організаційних і технічних заходів, здійснюваних персоналом АЕС під керівництвом адміністрації, з метою запобігання або ослаблення впливу аварії чи надзвичайної ситуації на персонал, населення та навколишнє середовище.

Основні завдання системи аварійного реагування ВП РАЕС:

 • Забезпечення готовності до локалізації і ліквідації аварій і інших надзвичайних ситуацій на АЕС та ліквідації їх наслідків.
 • Реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС.
 • Реалізація заходів щодо захисту персоналу АЕС, населення та навколишнього середовища.

Заходи системи аварійного реагування ВП РАЕС з підтримки необхідного рівня аварійної готовності:

 • розроблення та своєчасний перегляд Аварійного плану ВП РАЕС;
 • оснащення та підтримка в працездатному стані центру технічної підтримки внутрішнього та зовнішньго кризових центів;
 • організація взаємодії з кризовим ДП «НАЕК «Енергоатом», центру надання допомоги, Держатомрегулювання, з регіональними та місцевими органами управління територіальних і функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС);
 • підтримання в працездатному стані та вдосконалення системи збирання, оброблення, документування, зберігання, відображення і передання даних КЦ ВП РАЕС, систем оповіщення та зв’язку;
 • завчасне формування та підтримку в стані готовності аварійного комплекту: контрольно-вимірювальних приладів і обладнання, засобів індивідуального захисту, засобів дезактивації та санітарної обробки, інструментів, пристосувань, інших аварійно-технічних засобів;
 • підготовка аварійного персоналу, проведення протиаварійних тренувань, розроблення графіків і програм тренувань;
 • підтримання в актуальному стані нормативної, організаційно-розпорядчої та виробничої документації з аварійної готовності та реагування;
 • забезпечення готовності до реагування на аварії в разі введення нових радіаційно-небезпечних об’єктів на ВП РАЕС.

Основні заходи системи аварійного реагування ВП РАЕС з реагування на аварії та надзвичайні ситуації:

 • виявлення та класифікація аварій та інших небезпечних подій на ВП РАЕС;
 • оповіщення керівництва та персоналу ВП РАЕС, населення пристанційного міста, відповідальних осіб експлуатуючої організації, органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, установ та організацій, що беруть участь в аварійному реагуванні, їх інформування про перебіг аварії та вжиті контрзаходи;
 • введення в дію Аварійного плану ВП РАЕС, скасування дій за цим планом;
 • підтримка персоналу БЩУ, експлуатаційного персоналу ВП РАЕС з управління запроектними аваріями;
 • оцінювання та прогнозування шляхів перебігу аварії, її наслідків, оцінка викидів та скидів радіоактивних речовин, контроль і прогнозування змін радіаційної обстановки, доз опромінення персоналу;
 • виконання робіт з ліквідації наслідків аварії, включаючи невідкладні аварійно-відновлювальні, ремонтні та інші роботи;
 • матеріально-технічне забезпечення протиаварійних заходів;
 • здійснення заходів з охорони ВП РАЕС, зон радіоактивного зараження;
 • взаємодія з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
 • взаємодія з органами управління та силами функціональної підсистеми «Безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів» Міненерговугілля, інших територіальних і функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, які беруть участь в аварійному реагуванні;
 • документування умов виникнення аварії та заходів з аварійного реагування.

Основні завдання системи аварійного реагування ВП РАЕС по захисту населення та навколишнього середовища:

 • Посилений моніторинг радіаційних показників об'єктів зовнішнього середовища і опромінення населення.
 • Прогноз доз опромінення населення в зоні спостереження.
 • Інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про результати моніторингу і прогнозу доз опромінення населення.
 • Надання рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування відносно контрзаходів по захисту населення.

Організаційна структура та склад сил системи аварійного реагування ВП РАЕС:

 • Керівник аварійних робіт на майданчику ВП РАЕС- генеральний директор, або особа, яка виконує його обов’язки;
 • Комісія ВП РАЕС з питань надзвичайних ситуацій (штаб керівника аварійних робіт на майданчику);
 • Аварійні групи і бригади ВП РАЕС загального та спеціального призначення;
 • Управління з питань аварійної готовності та реагування.

Генеральний директор очолює комісію з надзвичайних ситуацій. В режимі нормальної експлуатації комісія з надзвичайних ситуацій координує діяльність системи аварійного реагування ВП РАЕС. В режимі підвищеної готовності та режимі діяльності у надзвичайних ситуацій комісія з надзвичайних ситуацій входить до складу штабу керівника аварійних робіт на майданчику та є органом управління організацією та проведенням аварійних робіт з локалізації, ліквідації аварій та інших надзвичайних ситуацій на ВП РАЕС.

Для здійснення безпосередньої діяльності з ліквідації можливих аварій та надзвичайних ситуацій, захисту персоналу ВП РАЕС створені аварійні групи та бригади. Аварійні групи та бригади укомплектовані із найдосвідченіших керівників і працівників, які мають необхідні знання та навички з проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Засоби системи аварійного реагування: блочні та резервні щити управління енергоблоків, цетральний щит управління АЕС; центр технічної підтримки; внутрішній та зовнішній кризові центри; система оповіщення та зв’язку; система збору, оброблення, документування, зберігання, відображення та передачі даних; об’єктові матеріальні резерви та аварійні комплекти для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Для реалізації функцій щодо реагування на аварії, реалізації заходів захисту персоналу РАЕС та захисту населення є кризові центри.

Внутрішній (зовнішній) кризовий центр АЕС - це комплекс спланованих і оснащених необхідним обладнанням приміщень, призначений для реалізації функцій з реагування на аварії, включаючи захист персоналу та населення. Кризові цетри розміщені н захисних спорудах.

У випадку аварії у внутрішньому кризовому центрі АЕС розміщуються керівник аварійних робіт на майданчику, штаб керівника аварійних робіт на майданчику, група інженерної підтримки, інший призначений аварійний персонал, представники зовнішніх організацій.

У випадках, коли інженерні засоби захисту та системи життєзабезпечення внутрішнього кризового центру не можуть забезпечити умови для життєдіяльності людей, використовується зовнішній кризовий центр. Безперервність управління аварійним реагуванням досягається за рахунок того, що з моменту виникнення аварії до ліквідації її наслідків забезпечується придатність до життєдіяльності людей і функціонування, принаймні, одного з кризових центрів.

Система оповіщення представляє собою комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв'язку, мереж провідного, радіо, телевізійного мовлення призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту населення до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

Оповіщення про виникнення аварійної ситуації у ВП РАЕС здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення. Основу спеціальної системи оповіщення становить адміністративно-господарський та технологічний зв'язок, які забезпечують обмін інформацією адміністративно-господарського, технологічного управління та управління САР як у повсякденному житті, так і в умовах виникнення надзвичайної ситуації.

Для інформування персоналу ВП РАЕС, Дирекції Компанії, Державної інспекції ядерного регулювання України, інших учасників аварійного реагування щодо поточного стану безпеки реакторних установок, блоків і ВП РАЕС в цілому, створена система збору, обробки, документування, зберігання, відображення та передачі даних.

Система передачі даних здійснює збір даних від систем контролю і управління енергоблоків, загальностанційних систем та забезпечує обробку, документування і представлення даних на робочих місцях начальника зміни станції, персоналу Кризових центрів, представника Державної інспекції ядерного регулювання.

Захист персоналу ВП РАЕС під час виникнення аварії або надзвичайної ситуації, досягається за рахунок застосування технічних і організаційних заходів, направлених на мінімізацію індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу та впливу негативних факторів.

Одним із основних заходів по захисту персоналу у випадку виникнення у ВП РАЕС аварії або надзвичайної ситуації є організація та проведення евакуації персоналу із зон можливого ураження в небезпечні райони.

Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованих створюються евакуаційні комісії, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації та приймальні пункти евакуації.

Об’єктовий матеріальний резерв є особливим запасом матеріальних цінностей, призначених для забезпечення першочергових робіт під час локалізації та ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій на ВП РАЕС.

Номенклатура та обсяг накопичення товарно-матеріальних цінностей об’єктового матеріального резерву, визначена, виходячи із потреб для забезпечення виконання запобіжних заходів у разі загрози надзвичайних ситуацій, передбаченого обсягу виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Аварійні групи та бригади укомплектовані аварійними комплектами, що необхідні для виконання першочергових протиаварійних заходів, а саме:

 • засобами захисту органів дихання;
 • засобами захисту шкіри ізолюючого типу;
 • засобами радіозв'язку;
 • дозиметричними приладами (прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю);
 • спецодягом, включаючи теплий (зимовий), взуттям;
 • протирадіаційними та медичними препаратами;
 • спеціальним устаткуванням, інструментом, технічними засобами, запасними частинами, ремонтними матеріалами тощо.

Наявні захисні споруди (сховища) забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу радіоактивного опромінення, високих температур і продуктів горіння при пожежах, від бойових отруйних речовин, небезпечних хімічних речовин і бактеріальних засобів та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб. Для підтримки необхідного рівня аварійної готовності на всіх рівнях єдиної системи цивільного захисту провадяться планові протиаварійні тренування (навчання) з метою перевірки узгодженості аварійних планів підприємств з планами реагування інших функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та відпрацювання дій персоналу під час аварії.

Виробничі показники
за минулу добу

Електрична потужність (середньодобова), МВт
Виробіток електроенергії, млн кВт год
Відпуск електроенергії, млн кВт год
З початку експлуатації, млрд кВт год

З турботою про чисте довкілля

За добу відвернений викид СО2, еквівалентний спаленню:
coal

Вагонів вугілля

автоцистерн бензину

Автоцистерн бензину

Природного газу

Природного газу

запобігли викиду СО2
- за добу, тис. тонн
- за весь час експлуатації, млн тонн

СТАНОМ НА
--.--.---- --:--:--

Пром. майданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г
Температура повітря °С
Вітер
Швидкість вітру м/с
Вологість %
Атмосферний тиск мм рт.ст
Тип погоди

Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter


Показники <div class='headline_ua'>Останні додані матеріали</div> Анонси подій