АВАРІЙНЕ РЕАГУВАННЯ

Система аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС»

Головне завдання Рівненської атомної електростанції – безпечне і стабільне виробництво електричної та теплової енергії. У процесі своєї діяльності РАЕС понад усе ставить безпеку людини та збереження довкілля.

Керівництво спільно з персоналом Рівненської атомної електростанції докладають зусиль для створення умов, що запобігають порушенням нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій шляхом поліпшення технічних характеристик систем і обладнання, впровадження нової техніки і технологій, проведення модернізації і реконструкції обладнання і систем, підготовки і навчання персоналу.

Система аварійного реагування  ВП «Рівненська АЕС» є взаємозв'язаним комплексом людських і технічних ресурсів, організаційних і технічних  заходів, здійснюваних персоналом АЕС під керівництвом адміністрації, з метою запобігання або ослаблення впливу аварії чи надзвичайної ситуації на персонал, населення  та навколишнє середовище.

Основні завдання  системи аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС»:

 • Забезпечення готовності до локалізації і ліквідації аварій і інших  надзвичайних ситуацій на АЕС та ліквідації їх наслідків.
 • Реагування на аварії та  надзвичайні ситуації на АЕС.
 • Реалізація заходів щодо захисту персоналу АЕС, населення та навколишнього середовища.

Основні завдання системи аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС» по захисту населення та навколишнього середовища:

 • Посилений моніторинг радіаційних показників об'єктів зовнішнього середовища і опромінення населення.
 • Прогноз доз опромінення населення в  зоні спостереження.
 • Інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про результати моніторингу і прогнозу доз опромінення населення.
 • Надання рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування відносно контрзаходів по захисту населення.

Організаційна структура та склад сил системи аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС»:

 • Керівник аварійних робіт на майданчику ВП РАЕС- генеральний директор, або особа, яка виконує його обов’язки;
 • Комісія ВП РАЕС з питань надзвичайних ситуацій (штаб керівника аварійних робіт на майданчику);
 • Аварійні групи і бригади ВП РАЕС загального та спеціального призначення;
 • Управління з питань  аварійної готовності та реагування.

Генеральний директор очолює комісію з надзвичайних ситуацій. В режимі нормальної експлуатації комісія з надзвичайних ситуацій координує діяльність системи аварійного реагування ВП РАЕС. В режимі підвищеної готовності та режимі діяльності у надзвичайних ситуацій комісія з надзвичайних ситуацій входить до складу штабу керівника аварійних робіт на майданчику та є органом управління організацією та проведенням аварійних робіт з локалізації, ліквідації аварій та інших надзвичайних ситуацій на ВП РАЕС.

Для здійснення безпосередньої діяльності з ліквідації можливих аварій та надзвичайних ситуацій, захисту персоналу ВП РАЕС створені аварійні групи та бригади. Аварійні групи та бригади укомплектовані із найдосвідченіших керівників і працівників, які мають необхідні знання та навички з проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Засоби системи аварійного реагування: БЩУ, РЩУ енергоблоків, ЦЩУ АЕС; центр технічної підтримки; внутрішній та зовнішній кризові центри; система оповіщення та зв’язку; система збору, оброблення, документування, зберігання, відображення та передачі даних; об’єктові матеріальні резерви та аварійні комплекти для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Для реалізації функцій щодо реагування на аварії, реалізації заходів захисту персоналу РАЕС та захисту населення є кризові центри.

 • Внутрішній кризовий центр ВП РАЕС розміщений на промисловому майданчику  в захисній споруді.
 • Зовнішній Кризовий центр  ВП РАЕС розміщений в м. Вараш - захисна споруда ЦПК АСКРО.

Робочі місця персоналу кризових центрів та їх оснащення організовуються з урахуванням їх функціонального призначення та розподіляються за декількома робочими зонами:

У зоні прийняття рішень та керування організовуються: робоче місце представника органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, робоче місце представника регіонального або місцевого уповноваженого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В зоні безпеки реакторної установки розташовуються робочі місця спеціалістів АЕС, які здійснюють аналіз, прогнозування стану реакторної установки, енергоблоку та АЕС у цілому, підтримку та вироблення рекомендацій персоналу БЩК та експлуатаційному персоналу АЕС щодо управління аварією.

В зоні радіаційної безпеки розташовуються робочі місця спеціалістів АЕС, які здійснюють аналіз і прогнозування радіоактивних викидів та скидів, радіаційної обстановки в приміщеннях АЕС, на майданчику та за його межами, оцінку та прогноз доз опромінення персоналу і населення, розроблення рекомендацій щодо радіаційного захисту персоналу і населення.

Система оповіщення представляє собою комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв'язку, мереж провідного, радіо, телевізійного мовлення призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту населення до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

Для інформування персоналу ВП РАЕС, Дирекції Компанії, Державної інспекції ядерного регулювання України, інших учасників аварійного реагування щодо поточного стану безпеки реакторних установок, блоків і ВП РАЕС в цілому, створена система збору, обробки, документування, зберігання, відображення та передачі даних.

Система передачі даних здійснює збір даних від систем контролю і управління енергоблоків, загальностанційних систем та забезпечує обробку, документування і представлення даних на робочих місцях  начальника зміни  станції, персоналу Кризових центрів, представника Державної інспекції ядерного регулювання.

Захист персоналу ВП РАЕС під час виникнення аварії або надзвичайної ситуації,  досягається за рахунок застосування технічних і організаційних заходів, направлених на мінімізацію індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу та впливу негативних факторів.

Одним із основних заходів по захисту персоналу у випадку виникнення у ВП РАЕС аварії або надзвичайної ситуації є організація та проведення евакуації персоналу із зон можливого ураження в небезпечні райони.

Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованих створюються евакуаційні комісії, збірні евакуаційні пункти, проміжні пункти евакуації та приймальні евакуаційні пункти.

Об’єктовий матеріальний резерв є особливим запасом матеріальних цінностей, призначених для забезпечення першочергових робіт під час локалізації та ліквідації наслідків аварій та інших  надзвичайних ситуацій на ВП РАЕС.

Номенклатура та обсяг накопичення  товарно-матеріальних цінностей об’єктового матеріального резерву, визначена, виходячи із потреб для забезпечення виконання запобіжних заходів у разі загрози  надзвичайних ситуацій, передбаченого обсягу виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Аварійні групи та бригади укомплектовані аварійними комплектами, що необхідні для виконання першочергових протиаварійних заходів, а саме:

 • засобами захисту органів дихання;
 • засобами захисту шкіри ізолюючого типу;
 • засобами радіозв'язку;
 • дозиметричними приладами (прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю);
 • спецодягом, включаючи теплий (зимовий), взуттям;
 • протирадіаційними та медичними препаратами;
 • спеціальним устаткуванням, інструментом, технічними засобами, запасними частинами, ремонтними матеріалами тощо.

Наявні захисні споруди (сховища) забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу  радіоактивного опромінення, високих температур і продуктів горіння при пожежах, від бойових отруйних речовин, небезпечних хімічних речовин  і бактеріальних засобів та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб. Для підтримки необхідного рівня аварійної готовності на всіх рівнях єдиної системи цивільного захисту провадяться планові протиаварійні тренування (навчання) з метою перевірки узгодженості аварійних планів підприємств з планами реагування інших функціональних та  територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та  відпрацювання дій персоналу під час аварії.

СТАНОМ НА
--.--.---- --:--:--

Енергоблок №1 МВт
Енергоблок №2 МВт
Енергоблок №3 МВт
Енергоблок №4 МВт
Сумарне навантаження МВт
Пром. майданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г
Температура повітря °С
Вітер
Швидкість вітру м/с
Вологість %
Атмосферний тиск мм рт.ст
Тип погоди

Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter


Показники <div class='headline_ua'>Останні додані матеріали</div>