Про забезпечення правового режиму санітарно-захисних зон атомних електростанцій

Санітарно-захисна зона – територія навколо ядерної установки та об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення.

Статус правового режиму встановлення та функціонування санітарно-захисних зон атомних електростанцій (далі – СЗЗ) регулюється Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об‘єктів».

Стаття 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами:

  • У санітарно – захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом.
  • У місцях розташування ядерної установки чи об‘єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюються санітарно-захисна зона і зона спостереження.
  • У СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об‘єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов‘язаних з діяльністю ядерної установки або об‘єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
  • Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у СЗЗ , можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов‘язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»:

Стаття 18. Спеціальні зони об'єктів енергетики:

Для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об'єктів і об'єктів передачі електричної та теплової енергії, а також безпеки населення і охорони навколишнього природного середовища встановлюються спеціальні зони об'єктів енергетики:

- санітарно-захисні зони атомних електростанцій;

- зони спостереження атомних електростанцій;

Земельні ділянки в межах спеціальних зон об'єктів енергетики не вилучаються (викупляються) у власників чи користувачів земельних ділянок, а використовуються з обмеженнями.

Стаття 25 Відображення спеціальних зон об'єктів енергетики в документації із землеустрою:

Власникам і користувачам земельних ділянок, на які встановлено обмеження та обтяження, має видаватися кадастровий план їх земельних ділянок з нанесеними межами спеціальних зон, а також письмовий перелік обмежень та обтяжень щодо використання земель у цих зонах.

Державна інспекція ядерного регулювання України наказом від 16.01.2012 р. № 8 затвердила «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об‘єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об‘єкта. НП 306.4.181-2012» (далі – Порядок).

Порядок затверджено з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії.

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об‘єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об‘єкта, видається юридичним особам та фізичним особам – підприємцям (далі - фізичні особи), що мають намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ ядерної установки, об‘єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об‘єкта, у тому числі для розміщення промислових підприємств, об‘єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, пов‘язаних з діяльністю ядерної установки.

Провадження господарської діяльності без дозволу забороняється.

Плата за видачу дозволу не справляється.

Для отримання дозволу юридична чи фізична особа, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ, (далі – Заявник) подає до Держатомрегулювання України заяву на видачу дозволу за встановленою формою та документи за встановленим переліком.

Держатомрегулювання України може перевірити повноту і достовірність відомостей, що містяться в документах шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження Заявника, та приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу протягом 30 робочих днів після надходження заяви.

Нагляд за дотриманням умов дозволу здійснює Держатомрегулювання України чи його територіальний орган шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, а також шляхом проведення інспекційних перевірок.

Дія дозволу на використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, може бути зупинена в разі порушення вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ. А у разі невиконання юридичною чи фізичною особою, якій видано дозвіл, заходів щодо усунення порушень, у зв‘язку з якими було зупинено дію дозволу, Держатомрегулювання України може прийняти рішення про анулювання дозволу.

Можливість використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ, с народногосподарською метою визначається тільки за погодженням з адміністрацією електростанцій і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за умови обов‘язкового радіологічного контролю продукції, що виробляється.

Порядок погодження експлуатуючою організацією визначається «Положенням про порядок погодження експлуатуючою організацією наміру використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ санітарно-захисних зон АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.28.597-13.

Для отримання погодження експлуатуючої організації необхідно надати на адресу РАЕС наступні документі:

- звернення до РАЕС щодо надання погодження наміру використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих в СЗЗ АЕС;

- копію установчого документу суб’єкта підприємницької діяльності (статут, засновницький договір тощо, копію паспорту для фізичної особи-підприємця);

- оригінал витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отриманого не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати подання документів;

- інформацію про договірні відносини з РАЕС;

- копію правоустановчого документу на земельну ділянку, який підтверджує право власності або право користування;

- копію правоустановчого документу на нерухоме майно, який підтверджує право власності або право користування;

- інформацію про необхідність розміщення в СЗЗ РАЕС об’єктів суб’єкта підприємницької діяльності, пов’язаних з діяльністю АЕС, техніко-економічне обґрунтування щодо недоцільності (неможливість) його розміщення поза СЗЗ;

- відомості про наявність або планування в подальшому здійснення діяльності з використанням водних ресурсів;

- відомості про можливі промислові викиди до повітряних або водних середовищ з визначенням передбаченого складу.

Згідно вимог статті 25 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» дотримання встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон обов’язок всіх - власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об'єкти енергетики.

Виробничі показники
за минулу добу

Електрична потужність (середньодобова), МВт
Виробіток електроенергії, млн кВт год
Відпуск електроенергії, млн кВт год
З початку експлуатації, млрд кВт год

З турботою про чисте довкілля

За добу відвернений викид СО2, еквівалентний спаленню:
coal

Вагонів вугілля

автоцистерн бензину

Автоцистерн бензину

Природного газу

Природного газу

запобігли викиду СО2
- за добу, тис. тонн
- за весь час експлуатації, млн тонн

СТАНОМ НА
--.--.---- --:--:--

Пром. майданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г
Температура повітря °С
Вітер
Швидкість вітру м/с
Вологість %
Атмосферний тиск мм рт.ст
Тип погоди

Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter


Показники <div class='headline_ua'>Останні додані матеріали</div> Анонси подій